UFABET

UFABET

อารมณ์ไม่ดีอาจติดต่อได้ในหมู่กา

อารมณ์ไม่ดีอาจติดต่อได้ในหมู่กา

ดูเหมือนนกจะหยิบจับและแบ่งปันอารมณ์ด้านลบ แต่ไม่ใช่อารมณ์เชิงบวก นี่คือสิ่งที่เลวร้าย: การมองโลกในแง่ร้ายดูเหมือนจะแพร่ระบาดในหมู่กา แต่แง่บวก? ไม่ค่อยเท่าไหร่. เมื่อกาเห็นการตอบสนองของนกเพื่อนฝูงต่ออาหารที่ไม่ชอบ แต่ไม่ใช่ตัวอาหารเอง ความสนใจในตัวเลือกอาหารของพวกมันก็ลดลง นักวิจัยรายงานวันที่ 20 พฤษภาคมในProceedings of the National...

Continue reading...